Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Gemeente Sittard-Geleen start met meeleesgroep

De gemeente Sittard-Geleen wil dat iedereen mee kan doen, met of zonder beperking. Om daar ook echt handen en voeten aan te geven, voert de gemeente 10 projecten uit in het kader van de Lokale Inclusie Agenda. Een van de projecten is het project ‘Meer aandacht voor laaggeletterden en (online) basisvaardigheden’.

Wij vinden dit project een mooi voorbeeld van het betrekken van ervaringsdeskundigen.

Verschillende ervaringsdeskundigen

In Sittard-Geleen beseffen ze dat het begrijpen van gemeentelijke informatie een belangrijk onderdeel is van kunnen meedoen. Daarom heeft de gemeente voor het schrijven van toegankelijke en begrijpelijke teksten de hulp ingeroepen van een ‘meeleesgroep’.

De meeleesgroep bestaat uit mensen die laaggeletterd zijn, een beperking hebben of de Nederlandse taal (nog) niet helemaal beheersen. Zij helpen de gemeente om haar teksten makkelijker te maken. Onder leiding van een coach beoordelen zij teksten van de gemeente. Met hun tips past de gemeente de teksten zoveel mogelijk aan, zodat ze voor iedereen te begrijpen zijn.

Meer weten? Of meelezen?

De meeleesgroep is een project van één jaar en is een samenwerking van de gemeente Sittard-Geleen en de Commissie Sittard-Geleen inclusief. Wij hopen natuurlijk dat de meeleesgroep in Sittard-Geleen ook na afloop van het project blijft bestaan.

Wil je meer informatie over dit project? Of wil je meedoen aan de meeleesgroep? Neem dan contact op met Bram Vaessen, coördinator Lokale Inclusie Agenda via bram.vaessen@sittard-geleen.nl (de man op de afbeelding bij dit bericht is niet Bram Vaessen).

Bron: Sittard-Geleen.Nieuws.nl