Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Datum/Tijd
Date(s) - 03 oktober 2018
Hele dag

Locatie
Zeist


Aanleiding is de ratificatie van het VN-verdrag waarin staat dat gemeenten één integraal plan moeten maken voor de lokale uitvoering van het VN-verdrag over de Inclusieve Samenleving. Doel is te komen tot een samenleving waarin iedereen erbij hoort, ook inwoners met een kwetsbaarheid. Het gaat om werk, sport, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, cultuur, vrije tijdsbesteding en uitgaan (zowel op fysiek als maatschappelijk vlak).

Na de enquête van voor deze zomer volgt tijden de Week van de Toegankelijkheid in oktober de fysieke nulmeting om te kijken waar de gemeente Zeist staat op zowel fysiek als maatschappelijk vlak. Waarna samen met alle belanghebbenden in Zeist een Inclusie agenda zal worden opgesteld.

Daarmee wil de gemeente Zeist komen tot een samenleving waarin iedereen erbij hoort – In de buitenruimte, het winkelcentrum, in de klas, op het werk of in de sportkantine – ook inwoners met een kwetsbaarheid. Bij al deze thema’s is de ambitie gelijk: zorg ervoor dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen aan de samenleving.

Op 3 oktober een testdag via Ongehinderd; hoe toegankelijk is Zeist voor mensen met een beperking gevolgd door een bijeenkomst in de avond over de inclusieve samenleving (sociaal-maatschappelijk) samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en ondernemingen en inwoners.