Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

De Europese Unie (EU) doet veel om mensen met een handicap te helpen en zo een Europa zonder drempels te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘Europese strategie inzake handicaps 2010-2020’ die beschrijft wat de Europese Unie doet voor mensen met een handicap. Het is ook het document dat wordt gebruikt om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) op EU-niveau uit te voeren.

Omdat de gehandicaptenstrategie in 2020 wordt afgerond, evalueert de Europese Commissie de uitvoering ervan. En wil de EU weten hoe jouw rechten en jouw leven in de afgelopen tien jaar zijn veranderd.

Waarom is het belangrijk?
De antwoorden en uitkomsten van de raadpleging zullen worden gebruikt om de strategie voor de komende 10 jaar vorm te geven. De vragen gaan over thema’s zoals “Welke onderwerpen moeten in de toekomst worden overwogen?” en “Welke activiteiten zijn de afgelopen 10 jaar eenvoudiger geworden?”

Ook beschikbaar in gemakkelijk te lezen
De vragenlijst is beschikbaar in 24 talen (en in gemakkelijk te lezen in 24 talen). Door midden bovenaan de startpagina op ‘English’ te klikken is het mogelijk de vragenlijst in een andere taal in te vullen. Ook kan een keuze gemaakt worden uit de reguliere versie en een gemakkelijk te lezen versie.

Het is mogelijk de vragenlijst in te vullen tot uiterlijk 13 november 2019

Vragenlijst beantwoorden

Wil je de vragenlijst invullen maar lukt dit niet online, neem dan contact op via het volgende e-mailadres EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu.

Persoonsgegevens en privacy
De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij openbare raadplegingen worden daarvoor de regels toegepast die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Meer over de bescherming van uw persoonsgegevens