Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Ervaringsdeskundigen leveren bijdrage aan lessen Drenthe College

Mensen met een verstandelijke beperking in drie jaar opgeleiden tot ‘ervaringsdeskundige’ zodat zij hun ervaringen kunnen delen met mensen die in de zorg gaan werken. En een bijdrage leveren aan het onderwijs van Drenthe College omdat je tijdens een les iets kan vertellen over leven met een beperking.

Speciaal daarvoor is een samenwerking opgezet tussen de LFB (een landelijke belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking) en Drenthe College Assen onder de naam Leerbedrijf STERK. . Bij het leerbedrijf STERKplaats Assen worden mensen met een verstandelijke beperking in drie jaar opgeleid tot ‘ervaringsdeskundige’, volgens de methode Sterk; Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht. Tevens de worden theorielessen gevolgd en gaan ervaringsdeskundigen in de praktijk aan de slag.

Jouw ervaringen inzetten als ervaringsdeskundige?
Ook jouw ervaringen inzetten of meer weten om aan de slag te gaan als ervaringsdeskundige? Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met het adviespunt Ervaringsdeskundigheid