De rijksoverheid, gemeenten en het bedrijfsleven moeten aan de slag met de implementatie van het VN-verdrag Handicap. De inbreng van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar. Het VN-verdrag schrijft voor dat ervaringsdeskundigen op alle niveaus worden betrokken bij het realiseren een inclusieve samenleving. Dus: bij het opstellen van beleid, de uitvoering en het monitoren. Door het betrekken van de mensen om wie het gaat zorg je er samen voor dat je toewerkt naar een samenleving die voor iedereen toegankelijk is.