Bedankt!

Dank je wel voor het invullen van deze vragenlijst. De antwoorden helpen ons als Alliantie VN-verdrag Handicap om het project “Niets Over Ons Zonder Ons” ook de komende jaren aan te laten sluiten bij jullie wensen.

Wat gaan wij doen met de antwoorden

De antwoorden zullen gebruikt worden om de subsidieaanvraag voor het vervolg van “Niets Over Ons zonder Ons” verder vorm te geven. En zullen na afloop van de enquête anoniem worden gepubliceerd op onze website.

VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geldt sinds juli 2016 in Nederland. Het VN-verdrag Handicap gaat over gelijke rechten voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Op de website Gewoon Gelijk vind je meer informatie over het verdrag en andere relevante informatie.

Niets Over Ons Zonder Ons

De rijksoverheid, gemeenten en het bedrijfsleven gaan nu echt aan de slag met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. De inbreng van ervaringsdeskundigen is daarbij onmisbaar. Op de website Niets Over Ons Zonder Ons lees je hoe je jouw ervaringsdeskundigheid kunt inzetten en hoe anderen daar gebruik van kunnen maken.

 


Privacyverklaring

‘Niets over ons zonder ons’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Emailadres: bewaartermijn 2 jaar
Vragenlijst: bewaartermijn 2 weken

Delen van persoonsgegevens met derden

‘Niets over ons zonder ons’ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden met inbegrip van de partners van de Alliantie, tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven of als deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

De volledige privacyverklaring is te vinden op nietsoveronszonderons.nl/privacy