Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap door de Tweede Kamer is door de Alliantie VN-verdrag Handicap* de afgelopen jaren binnen het project Spoor 1 (nu “Niets Over Ons Zonder Ons”) gewerkt aan de uitvoering hiervan. Zo heeft de Alliantie bijeenkomsten en trainingen georganiseerd om aan de slag te gaan met de implementatie van het VN-verdrag Handicap. En is het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid opgezet. De invoering van het VN-verdrag kan niet zonder de inzet van ervaringsdeskundigen. Op dit moment denkt de Alliantie na over een vervolg van het project. We zijn bezig om hiervoor subsidie aan te vragen bij het ministerie van VWS. In de loop van dit jaar zal duidelijk worden of we subsidie gaan krijgen.

Jouw inbreng is belangrijk!

Voor het eventuele vervolg is jouw inbreng belangrijk. Het project heet immers niet voor niets “Niets Over Ons Zonder Ons”. Laat weten wat jij belangrijke vervolgstappen vindt voor het project “Niets Over Ons Zonder Ons”. Het invullen van de vragenlijst duurt zes minuten en is mogelijk tot 13 mei 2019.

Ga naar de vragenlijst.

*een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie.