Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Hoe zorgen we voor meer bewustwording over het belang van een inclusieve samenleving? En hoe bejegen je mensen met een beperking? Die vragen stonden centraal tijdens een bijeenkomst over het VN-Verdrag Handicap in de gemeente Gooise Meren.

De bijeenkomst die werd bezocht door Communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen uit 21 verschillende gemeenten was een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).  De beide workshops werden gegeven door Martine Baadenhuijsen en Xandra Koster, beide ervaringsdeskundigen, in opdracht van de Alliantie VN-verdrag.

‘Kartrekkers nodig’

De middag werd geopend door wethouder Barbara Boudewijnse van Gooise Meren die helder stelde dat ‘wanneer je wilt werken aan een inclusievere gemeente, dan heb je een ‘kartrekker’ nodig. Iemand die het verschil kan maken als het gaat over communicatie en bejegening’.

Zelf een beperking ervaren

Martine Baadenhuijsen, zelf blind, liet de deelnemers op een speelse manier kennismaken met de dilemma’s die mensen met een lichamelijke beperking dagelijks meemaken. Mitchel en Jan, van de LFB, gaven met een op zich eenvoudige opdracht de aanwezigen een inkijkje in hoe het is om geconfronteerd  met opdrachten die te snel en onduidelijk worden uitgelegd. Ervaringsdeskundige Ahmet Turkman liet, onder andere met Tabu, ‘de roze olifant in de kamer’, zien hoe mensen die anders zijn continu stigma’s opgeplakt krijgen door de samenleving.

Workshops

In twee verschillende workshops konden de deelnemers zich vervolgens verdiepen in de twee thema’s bewustwording en bejegening. Bekijk hieronder de videoreportage van deze dag.

Link naar videoreportage