Niets Over Ons Zonder Ons

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Op dinsdagavond 9 april vond in het Stadskantoor de 2e bijeenkomst plaats om de ‘Agenda Bredase Toegankelijkheid’ vorm te geven. De bijeenkomst is een direct gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag Handicap. Hierdoor is de gemeente verplicht om in plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda.

Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap in 2016 moeten gemeenten actief uitvoering geven aan dit Verdrag. En we zien dat steeds meer dat gemeenten dat ook echt doen. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken.

In opdracht van de Alliantie VN-verdrag Handicap heeft het Verwey-Jonker Instituut antwoorden gegeven op de veel gestelde vragen over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Het VN-verdrag Handicap gaat over meer dan fysieke toegankelijkheid. Het aanpakken van vooroordelen en discriminatie van mensen met een beperking is minstens zo belangrijk. Pas dan verdwijnt de drempel naar werk, onderwijs en een sociaal circuit echt.