Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid is op woensdag 29 juli gesloten. Daarnaast is het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid in verband met vakantie van 3 t/m 7 augustus gesloten. Op andere dagen is het Adviespunt bereikbaar op de normale openingstijden.

Het is mooi om te zien dat de verschillende uitingen van Niets Over Ons Zonder Ons actief bijdragen aan bewustwording en discussie. Daar zijn ze immers ook voor bedoeld. En soms draagt het bij aan onze eigen bewustwording. Zo sprak Mari Sanders in de video over het Sociaal Model twee keer over “personen met autisme” in plaats van autistische personen.

Als reactie hierop ontvingen we de vraag waarom we voor deze formulering hebben gekozen. Naar aanleiding hiervan hebben we Anna gevaagd om een artikel te schrijven hoe er respectvol gesproken kan worden over autistische mensen. Op basis hiervan hebben we ook een kleine aanpassing in video gedaan.

Wil jij meer weten over het VN-verdrag Handicap? Wil jij weten hoe je het verdrag kunt gebruiken in gesprek met je gemeente of met organisaties of bedrijven? Dan hebben wij voor jou de oplossing: een online training gemaakt door professionals. De training duurt 3 uur en je kunt ‘m gewoon vanuit jouw eigen huis bijwonen!

Artikel 19 van het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij. Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op de naleving van het VN-verdrag en biedt gemeenten nu een handreiking Zelfstandig wonen.

Een belangrijk uitgangspunt van VN-verdrag Handicap is dat personen met een beperking altijd moeten worden betrokken bij besluitvorming die op hen betrekking heeft. Dit betekent voor gemeenten dat zij inwoners met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties moeten raadplegen en betrekken bij besluit- en beleidsvorming.