Klop bij jouw eigen gemeente aan voor een werkbijeenkomst. Samen met gemeenten organiseren we werkbijeenkomsten over de lokale inclusie agenda.

Lees meer

Lead (kop 2)

Lees meer

Digitale toegankelijkheid
Alle overheidssites zijn vanaf vandaag verplicht een toegankelijkheidsverklaring te hebben. In deze verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke…

Lees meer