Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

    • Contrast
    • Tekstgrootte

Willen we dat mensen hun leven naar eigen inzicht kunnen leiden en volledig kunnen meedoen, dan moeten we ervoor zorgen dat er minder drempels zijn. Maar ook zorgen voor meer bewustwording, wederzijds begrip in dialoog.

Op 8 juli organiseert de Alliantie voor het VN verdrag handicap een groepsinterview met (mantelzorgers van) ouderen met een beperking. Wat zijn voor hen de grootste belemmeringen voor een goed leven? In hoeverre lukt het om mee te blijven doen in de samenleving? De uitkomsten worden gebruikt voor de rapportage aan het VN comité.

Iedereen moet mee kunnen doen in Breda. Ook inwoners met een beperking. Samen met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners heeft de gemeente Breda actiepunten voor de komende jaren opgesteld. De actiepunten zijn opgenomen in de Vervolgagenda toegankelijkheid ‘Breda, stad voor iedereen, met of zonder beperking’. Gisteravond werden de punten gepresenteerd tijdens de afsluitende bijeenkomst voor iedereen die gewerkt heeft aan het maken van deze agenda.

Na de bijeenkomst eind april over het thema ‘seksuele ondersteuning aan mensen met een fysieke handicap’ is veel gebeurd. Zo worden de bevindingen uit de workshop momenteel door dr. Julia Bahner, research fellow in het Centre for Disability Studies van de Universiteit van Leeds verwerkt in haar onderzoek. Zij schrijft op dit moment aan een artikel hoe Nederland en de belangenorganisaties hier omgaan met het beleid rondom van seksuele ondersteuning aan mensen met een fysieke handicap.