Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Campagne voor verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland van start

Het is zover: vandaag is het startschot gegeven voor de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland!

Iedereen in Nederland moet mee kunnen doen. Daarom doen ook alle gemeenten in Nederland automatisch mee aan de verkiezing. En kan iedereen in Nederland meebepalen welke gemeente de winnaar wordt op meesttoegankelijkegemeente.nl. Na twee publieksrondes kiest een vakjury de uiteindelijke winnaar.
Een Superteam van talentvolle makers en tevens ervaringsdeskundigen bestaande uit Eva Eikhout, Mari Sanders, Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron, doet verslag van de verkiezing. Zij overhandigden symbolisch een gouden envelop aan een aantal wethouders van verschillende gemeenten in het land om ze welkom te heten bij de verkiezing. Deze envelop is per post bij alle gemeenten bezorgd.

Het is vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap door Nederland is geratificeerd. Het verdrag verplicht overheden zich ervoor in te spannen dat mensen met een beperking of chronische ziekte gelijkwaardig kunnen meedoen. Toch zijn nog niet alle gemeenten goed genoeg ingericht voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, hersenletsel of een andere beperking hebben. Uit de jaarlijks uitgevoerde flitspeiling van Movisie blijkt dat steeds meer gemeenten hier actief aan werken.

Leonard Geluk, algemeen directeur VNG: “Gemeenten hebben een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid voor iedereen gewoon wordt, zodat ook mensen met een beperking zonder obstakels kunnen werken, winkelen, sporten en naar school gaan. Tijdens de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland kunnen gemeenten laten zien hoe zij zich hiervoor inzetten en inspiratie opdoen bij collega-gemeenten om de omgeving nog beter in te richten. En het mooie is: alle Nederlanders mogen meebepalen wie de prijs verdient.”

Meer informatie vinden over de verkiezing, inclusief een toolkit voor het promoten van uw gemeente in de verkiezing en het volgen van de laatste ontwikkelingen kan via:

Website: www.meesttoegankelijkegemeente.nl
Facebook: https://www.facebook.com/meesttoegankelijkegemeente
Instagram: https://www.instagram.com/meesttoegankelijkegemeente

Bron: VNG