Niets Over Ons Zonder Ons

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid helpt ervaringsdeskundigen en organisaties verder bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid en uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

In mei hebben we je gevraagd om mee te denken over het vorm geven van het vervolg van het project ‘Niets Over Ons Zonder Ons’. Ruim 440 ervaringsdeskundigen hebben op onze oproep gereageerd en de enquête ingevuld.

Naast het verkrijgen van inzicht voor het vervolgproject helpen de resultaten ook om een goed beeld te krijgen waar we nu staan qua project.

De belangrijkste conclusies:

  • Met een bekendheid van 75% is het VN-verdrag redelijk goed bekend onder ervaringsdeskundigen. Maar de naamsbekendheid van het project ‘Niets Over Ons Zonder Ons’ blijft steken op 32% en verdiend de komende jaren extra aandacht.
  • De mogelijkheid om zelf een actieve rol te spelen is bekend bij 52% van de respondenten en hiervan heeft 67% ook actief deelgenomen aan activiteiten.
  • Op de vraag hoe we jullie beter kunnen ondersteunen als ervaringsdeskundigen antwoord een overgrote meerderheid met meer informatie, trainingen, ondersteunende materialen en een centrale plaats waar deze informatie is te vinden.
  • De belangrijkste thema’s waar extra aandacht aan moet worden besteed zijn toegankelijkheid, sociale inclusie, bevorderen van bewustwording, persoonlijke mobiliteit, participatie, gelijkheid en discriminatie en werk en inkomen.

Op basis van de uitkomsten van de enquête en gesprekken met de verschillende alliantiepartners wordt momenteel een voorstel uitgewerkt voor en vervolgaanvraag voor 2020-2022. De volledige resultaten van de enquête vind je hier.