Voor de themabijeenkomst “5 jaar VN-verdrag, waar staan we en hoe nu verder?” hebben we Pauline Gransier gevraagd om haar beeld van een inclusieve samenleving…

Lees meer

Inclusieve en multiculturele samenleving- Alleen samen zijn we een samenleving
Op 14 juli 2021 is het VN-verdrag Handicap precies vijf jaar van kracht. Veel mensen hebben er lang voor geknokt dat ook Nederland het VN-verdrag…

Lees meer

Het bijna vijf jaar geleden dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland in werking trad. In vijftig artikelen bevestigt…

Lees meer

Digitale toegankelijkheid
In Nederland willen we dat  informatie en dienstverlening toegankelijk is voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om als ieder ander mee te…

Lees meer

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn in aantocht. Ben jij een lokale belangenbehartiger en zet je je in voor de belangen van mensen met een beperking of…

Lees meer

Foto op torso niveau van drie zwarte en gehandicapte personen (een non-binaire persoon met een stok, een vrouw in een elektrische rolstoel en een vrouw op een klapstoel) die hun vuisten opheffen op het trottoir voor een witte muur.
Op 14 juni is het precies 5 jaar geleden dat het VN verdrag Handicap in werking is getreden in Nederland. In de themabijeenkomst op 14…

Lees meer