Hoe is de Alliantie VN-verdrag ontstaan?

Zes jaar geleden hebben een aantal organisaties hun krachten gebundeld om zorg te dragen voor het ratificeren van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (of kortweg De Alliantie) door de Nederlandse overheid. Een verdrag dat mensen met een beperking of chronische aandoening recht geeft op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Na de ratificatie is besloten om hierin verder samen op te trekken om zorg te dragen voor implementatie van het VN-verdrag.Uitgangspunt daarbij is dat uitvoering van het verdrag alleen kan slagen als mensen met beperkingen actief betrokken worden, de overheid de leiding neemt en er voldoende geld beschikbaar is.

 

Welke organisaties vormen de Alliantie VN-verdrag?

Om de stem van mensen met een beperking bij de invoering van het VN-verdrag zo sterk mogelijk te maken, werken vier organisaties samen in de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag:

 • Ieder(in)
  De koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
 • LFB
  De belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid 
  De koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz
 • Per Saldo
  De landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb)

 

Wat zijn de belangrijkste taken van de Alliantie VN-verdrag?

De Alliantie vindt dat uitvoering van het verdrag alleen kan slagen als mensen met beperkingen actief betrokken worden wat duidelijk terugkomt in het programma Niets Over Ons Zonder Ons. Daarnaast wil de Alliantie dat de Nederlandse regering stevig het voortouw neemt bij de invoering van de inclusieve samenleving. Zo is de Alliantie onder andere gesprekspartner van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en MKB Nederland/VNO-NCW.

Ook hebben we samen met de Alliantie-partners hebben de VN-schaduwrapportage opgesteld om vanuit het oogpunt van mensen met een beperking te kijken naar de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag in Nederland. En geven we informatie en advies over het inzetten van ervaringsdeskundigheid, onder meer via het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid, de website Niets Over Ons Zonder Ons en trainingen voor ervaringsdeskundigen.

 

Programma ‘Onbeperkt meedoen’

Binnen het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt de Alliantie samen met bestuurlijke partners aan de implementatie van het VN-verdrag in Nederland. Zo worden concrete initiatieven breder verspreid en geïmplementeerd. Onze bestuurlijke partners zijn:

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als vertegenwoordiger van de rijksoverheid;
 • VNO-NCW en MKB-Nederland, namens ondernemers en werkgevers;
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), namens gemeenten.